Arvot

Missio

FineCare Oy:n kotihoidon missiona on tukea asiakasta selviytymään kotona parhaalla mahdollisella tavalla, tarjoten tukea ja keinoja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä.

Visio

  • FineCare Oy on alueellisesti (suur-Oulu ja Kempele) toimiva ja tunnettu sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja.
  • FineCare Oy on hyvä ja arvostettu työnantaja, jossa työntekijämme viihtyvät ja haluavat toimia ja kehittyä ammatillisesti.
  • FineCare Oy:n kotihoito palvelumme takaavat laadukkaan ja yksilöllisen kotihoidon sekä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Arvot

Perhekeskeisyys

Asiakkaan ja hänen läheisen etu ohjaa toimintaamme ja päätöksiämme palveluiden jokaisessa vaiheessa. Varmistamme, että luvattu ja palvelusopimukseen kirjattu kotihoito on tarkoituksenmukaista vastaten asiakkaan toiveita ja tarpeita.

Ihmisen kunnioittaminen

Jokainen ihminen on arvokas ja jokaisella on oma elämäntarinansa. Hoitajina teemme työtä luottamuksellisesti ja arvostaen.

Yksilöllisyys

Kohtaamme asiakkaan yksilönä joilla on omat eritysipiirteet ja toiveet, jotka kirjataan palvelusuunnitelmaan.

Laadukkuus

Palvelun laatu säilyy kaikissa tilanteissa hyvänä. Työtä kehitetään muunmuassa asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten perusteella.

Ammatillisuus

Kaikilla FineCare Oy:n kotihoidon työntekijöillä on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattipätevyys. Meillä työskentelee mm. lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Henkilökunnalle annetaan mahdollisuus kouluttautua säännöllisesti. Ea1-sekä lääkehoidon koulutus on jokaisella hoitajalla.

Turvallisuus

Kotihoito palveluillamme haluamme tuoda turvallisuutta asiakkaan kotona asumiseen. Ammattitaitoiset hoitajamme ovat kokeneita ja työskentelevät rauhallisesti ja asiantuntevasti luottamuksellisen ja turvallisuutta herättävän hoitosuhteen muodostumiseksi.

Positiivisuus

Yrityksemme vahvuutena ovat työntekijät, joilla on halu työskennellä asiakkaidemme parhaaksi. Heillä on halu tuoda hyvää ja iloista mieltä sekä lohtua. Positiivinen työilmapiiri auttaa jaksamaan ja välittämään sekä olemaan ylpeä omasta työstään.